Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Άρνηση χορήγησης η ανάκληση της άδειας διαμονής και μέθοδοι αντιμετώπισης αυτής

Η Δικηγόρος κ.Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνα παρέχει  υπηρεσίες νομικής στήριξης και συμβουλές για την αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν έπειτα από την λήψη απορριπτικής απόφασης για τη χορήγηση- ανανέωση της άδειας διαμονής των αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα αρκετά φλέγον ζήτημα, καθώς τα τελευταία χρόνια εισέρχεται πληθώρα ξένων πολιτών στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι συνήθως όταν οι αλλοδαποί απευθύνονται στο Δήμο έπειτα από μακρά και αγωνιώδη αναμονή, προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια διαμονής τους, οι  Εργαζόμενοι του Τμήματος Αλλοδαπών του Δήμου αποκρίνονται ότι " Δεν μπορείτε να ανανεώσετε τα έγγραφα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα δικηγόρο." Σπάνια ο αλλοδαπός εισπράττει την είδηση αυτή με ψυχραιμία. Άλλοι παθαίνουν σοκ πάνω στον πανικό και το φόβο τους να μείνουν χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα στην χώρα, ενώ άλλοι παραιτούνται της προσπάθειας λίγο πιο μετά. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν ζήσει νόμιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και οι οποίοι μέχρι ενός σημείου πλήρωναν τακτικά τις εισφορές της κοινωνικής τους ασφάλισης, εκπληρώνοντας παράλληλα τις φορολογικές υποχρεώσεις τους στη χώρα, δεν θα πρέπει να απογοητεύονται.  

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η κατάσταση έχει διορθωθεί. Το κυριότερο είναι ότι μέσα σε 60 ημέρες από την παραλαβή της απορριπτικής απόφασης για χορήγηση(ανανέωση) της άδειας διαμονής, πρέπει να απευθυνθείτε σε δικηγόρο, ο οποίος θα αναλάβει νομική δράση για το θέμα αυτό. Ο δικηγόρος θα κάνει ό, τι είναι δυνατόν για να πάρετε μια προσωρινή παράταση χρόνου από το Διοικητικό Δικαστήριο πριν από την κύρια δίκη, η οποία είναι πιθανό να λάβει χώρα όχι νωρίτερα από 3-4 χρόνια. Για όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα αναμονής εκδίδεται για τον αλλοδαπό ειδική βεβαίωση της νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, με την οποία κινείται, χωρίς φόβο απέλασης από τη χώρα, ενώ  το σημαντικότερο είναι ότι ο αλλοδαπός έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει από την Ελλάδα στην πατρίδα του και να δουλεύει.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4251/2014, σχετικά με  τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα, αυτή δεν χορηγείται ή ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Εάν ένας υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ή δεν πληρούνται οι γενικές απαιτήσεις που επιβάλλονται από το νόμο σχετικά με τη διαδικασία για την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών διαμονής
β) αν υπάρχουν παραβιάσεις των κανόνων της δημόσιας τάξης και ασφάλειας
γ) εάν υπάρχουν λόγοι που σχετίζονται με την ασφάλεια της δημόσιας υγείας. (Η περίπτωση αυτή ρυθμίζεται από το νόμο, σε σχέση με το αν το πρόβλημα εμφανίστηκε πριν ή μετά τη λήψη της αρχικής άδειας)
δ) εάν διαπιστωθεί από το νόμο ή από αμετάκλητο βούλευμα του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου, ότι ένας πολίτης τρίτης χώρας διατηρούσε ψευδείς βεβαιώσεις ή είχε υπό την κατοχή του παραπλανητικά έγγραφα με ψευδείς πληροφορίες τα οποία είχε αποσπάσει με  απάτη ή χρήση άλλων παρόμοιων μέσων.

Ειδικότερα, η απόφαση της μη χορήγησης  ή η ανάκληση της άδειας διαμονής από τον δήμο ή την κοινότητα στην οποία υποβλήθηκε, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε μεταγενέστερη μεταβολή της κατοικίας.

Ο δήμος ή η κοινότητα καλεί για κοινοποίηση της απόφασης τον υπήκοο τρίτης χώρας περί αρνήσεως χορήγησης  (ανανέωσης), ή περί ανάκλησης αδείας, στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί ως στοιχείο επικοινωνίας σύμφωνα με την εν λόγω δήλωση του αλλοδαπού.
Η Γνωστοποίηση μπορεί να γίνει με τη μορφή επιστολών, τηλεγραφημάτων, ή μέσω τηλεφώνου, αν αυτό εμφαίνεται από την  καταχώρησή του στο μητρώο, ενώ  θα πρέπει αυτή  να έχει την ημερομηνία και την υπογραφή του προσώπου που υποβάλλει την κοινοποίηση. Αν ένα άτομο δεν έχει βρεθεί, ένας υπάλληλος από τις αρμόδιες αρχές πρέπει να κάνει  νέα κοινοποίηση, την οποία και αποστέλλει με συστημένη επιστολή. Συγκεκριμένα, αποστέλλεται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Μετά τις ημερομηνίες λήξης της επίσημης ανακοίνωσης, αντίγραφο της απόφασης δίδεται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, που έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής και έχουν λάβει το κατάλληλο πιστοποιητικό (Τύπος Α - "Μπλε βεβαίωση"), μετά την απορριπτική απάντηση θα πρέπει να επιστρέψουν οπωσδήποτε το πιστοποιητικό στο τμήμα αλλοδαπών, η νομική ισχύς του οποίου λήγει αυτόματα σύμφωνα με το νόμο.

Στην περίπτωση που έχουν χάσει  το έγγραφο αυτό, θα πρέπει να προβούν σε δήλωση σχετικά με αυτό το συμβάν στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας.

Σε περίπτωση που εκδόθηκε απορριπτική απόφαση,  όταν υπήκοος τρίτης χώρας δεν βρίσκεται στον δήμο ή την  κοινότητα που έχει δηλώσει, μετά την εξάντληση των παραπάνω όρων και των ευκαιριών για την κοινοποίηση, κοινοποιείται το γεγονός αυτό με έγγραφο της Περιφέρειας, η οποία και ενημερώνει τις αστυνομικές υπηρεσίες και αρχές.

Στη νομοθεσία της ΕΕ, υπάρχουν κανόνες που διέπουν την άρνηση χορήγησης, την ανανέωση ή την ανάκληση των αδειών διαμονής για υπηκόους τρίτων χωρών. Ο Νόμος 4251/2014 παρέχει τη νομική βάση για τη ρύθμιση της απαγόρευσης χορήγησης, την ανανέωση ή την ανάγκη λήψης μέτρων για την ακύρωση της άδειας διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει όλες τις βασικές νομικές διατάξεις σχετικά με το θέμα, το οποίο μπορεί να προσαρμόζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν βάσει Ελληνικού προεδρικού διατάγματος και υπόκεινται στο νομικό σύστημα της Ελλάδας ή στο σύνολο των κανόνων της σχετικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία