Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Τύποι αδειών διαμονής στην Ελλάδα

Α)   Άδεια διαμονής για εργασία:

А1. Εξηρτημένη εργασία ή παροχή υπηρεσιών ή έργου
А2. Εποχιακή εργασία
А3. Στελέχη εταιρειών
А4. Προσωρινή μετακίνηση για παροχή υπηρεσίας
А5. Αθλητές Προπονητές
А6. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων
А7. Πνευματικοί δημιουργοί
А8. Μέλη ξένων αρχαιολογικών σχολών

Β)   Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα:

B1. Aνεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
B2. Aνάπτυξη επενδυτικής δραστηριότητας

Γ)   Άδεια διαμονής για ειδικούς λόγους:

Γ1. Σπουδές
Г2. Επαγγελματική κατάρτιση
Г3. Υπότροφοι Ειδικά προγράμματα
Г4. Σπουδές σε στρατιωτικές σχολές
Г5. Απόκτηση ιατρικής ειδικότητας
Γ6. Οικονομικά ανεξάρτητα άτομα
Γ7. Ενήλικα τέκνα διπλωματικών υπαλλήλων
Γ8. Υπηρετικό προσωπικό διπλωματικών αποστολών
Γ9. Ανταποκριτές  ξένου τύπου
Γ10. Λειτουργοί γνωστών θρησκειών
Γ11. Αθωνιάδα Σχολή
Γ12. Σπουδή, γνωριμία και άσκηση του μοναχικού βίου
Γ13. Αρχηγοί οργανωμένων  ομάδων τουρισμού
Γ14. Ερευνητές

Δ)   Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους:

Δ1. Ανθρωπιστικοί
Δ2. Δημόσιο Συμφέρον
Δ3. Θύματα εμπορίας

Ε)   Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση:

Ε1. Μέλη οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
Ε2. Αυτοτελής άδεια διαμονής μελών οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας
Ε3. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.


ΣΤ) Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας

Ζ)   Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντοςΠίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία