Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Νομική υποστήριξη δικηγόρου κατά τη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτων

Το δικηγορικό γραφείο της Δικηγόρου Αθηνών Κασάτκινα-Κουσκού Σβετλάνας,  η έδρα του οποίου βρίσκεται σε μια βολική γεωγραφική θέση για τους πελατές της στο κέντρο της Αθήνας καθώς και το υποκατάστημα αυτού, στην παραλιακή περιοχή της Γλυφάδας, παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη όσον αφορά τις συναλλαγές αγοράς και πώλησης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, διενεργείται πλήρης νομικός έλεγχος πριν την απόκτηση της ιδιότητας του ιδιοκτήτη: έλεγχος στο Μητρώο Ακινήτων στο εκάστοτε αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο για την επιβεβαίωση της κυριότητας από τον πωλητή, καθώς και έλεγχος της νομικής καθαρότητας για τα τελευταία 20 χρόνια (εάν η ιδιοκτησία δεν παρουσιάζει νομικά ελαττώματα, βάρη,  αξιώσεις, κ.λπ.), οι οποίες αποτελούν τις απαραίτητες ενέργειες για την αγορά ακίνητης περιουσίας.

Οι ειδικοί του δικηγορικού μας γραφείου μπορούν να:

•  Σας εξασφαλίσουν τη νομιμότητα της συναλλαγής, για αγορά ή πώληση.

Σας παρέχουν οποιαδήποτε ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και για κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την περαίωση της διαδικασίας της αγοραπωλησίας.

•  Εάν το επιθυμείτε, θα είμαστε στο πλάι σας και μετά την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας, έτοιμοι να σας παράσχουμε οποιαδήποτε νομική υποστήριξη στο μέλλον.

Συνοπτικά η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την αγορά ενός ακινήτου στην Ελλάδα, μετά την εξεύρεση αυτού, είναι η εξής:

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Αρχικά ο δικηγόρος του υποψηφίου αγοραστή πρέπει να ελέγξει μια σειρά θεμάτων που αφορούν το ακίνητο στο κατά τόπον αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα στάδια της αγοράς ακινήτου. Ο έλεγχος γίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί:

•  Εάν το πωλούμενο ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών (Υποθήκη, Κατάσχεση, Διεκδίκηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ).

•  Αν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου κατά την απόκτηση του εν λόγω ακινήτου από τον πωλητή ή τους προκατόχους αυτού.

Ο έλεγχος πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών, πριν την επικείμενη αγορά του ακινήτου, έχει δε ως στόχο την πλήρη κάλυψη του αγοραστή από οποιοδήποτε νομικό ελάττωμα του προς πώληση ακινήτου, ώστε να  αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος και το ακίνητο είναι «καθαρό» από βάρη, στη συνέχεια ο δικηγόρος θα πρέπει να πάρει τα ανάλογα πιστοποιητικά από το Υποθηκοφυλακείο και να εκπροσωπήσει τον πελάτη ενώπιον του συμβολαιογράφου.

 
Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ:

Ο συνεργάτης πολιτικός μηχανικός του γραφείου μας ενεργώντας για λογαριασμό του υποψήφιου αγοραστή συνεχίζει τον έλεγχο σχετικά με το υπό πώληση ακίνητο στην κατά τόπον αρμόδια Πολεοδομία και μελετά την οικοδομική άδεια του ακινήτου για να διαπιστώσει εάν είναι αυθαίρετο ή όχι, εάν υπάρχουν τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις ή υπερβάσεις σε σχέση με την άδεια.

Γ. ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ:

Για να μπορέσει να καταρτιστεί το συμβόλαιο, ο αγοραστής οφείλει να πληρώσει προκαταβολικά τους προβλεπόμενους φόρους στην κατά τόπον αρμόδια ΔΟΥ, οι οποίοι αναλογούν στο ακίνητο που ενδιαφέρεται να αγοράσει και καθορίζονται με βάση την αντικειμενική του αξία.

Εφόσον διαπιστωθεί από το δικηγόρο σας ότι οι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει βρίσκονται σε πλήρη νομική τάξη, τότε γίνεται η πληρωμή του φόρου μεταβίβασης ακινήτου στην εφορία, πριν από την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Δ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ:

Ακολουθεί η ανάγνωση και υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας που έχει συνταχθεί από συμβολαιογράφο υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη του δικηγόρου σας. Στη διαδικασία αυτή παρευρίσκονται και υπογράφουν και τα δυο μέρη, αγοραστές και πωλητές ή οι πληρεξούσιοι τους. Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί πλέον τον τίτλο ιδιοκτησίας του αγοραστή. Καθ’ όλη τη διάρκεια ανάγνωσης του συμβολαίου ο δικηγόρος σας επεξηγεί όλα τα σημεία του κειμένου ώστε να κατανοείτε πλήρως το περιεχόμενο του.

Ε. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ:

Στη συνέχεια για να αποκτήσει το συμβόλαιο σας πλήρη νομική ισχύ, μέσω του συμβολαιογράφου μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρίζεται στα οικεία φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου αναφορικά με τις περιοχές όπου έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης.


ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ:

Τα λοιπά έξοδα για την οριστική υπογραφή του συμβολαίου περιλαμβάνουν:
1) Αμοιβή δικηγόρου.

2) Αμοιβή συμβολαιογράφου.

3) Έξοδα μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο.

 


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία