Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Αγορά ακινήτων στην Ελλάδα + 5-ετης Άδεια διαμονής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ.ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ  ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 5-ΕΤΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Με τις διατάξεις του ν. 4146/2013 παρέχεται δικαίωμα να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ και άνω προκειμένου να αποκτήσετε την άδεια διαμονής στην Ελλάδα και την Ευρώπη  χρονικής διάρκειας 5 ετών για εσάς και τα μέλη της  οικογένειας σας.

Σήμερα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της ΕΕ, όπου η εισαγωγή ενός ειδικού επενδυτικού νόμου για την «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», καθορίζει  τις δυνατότητες μακροπρόθεσμης μετανάστευσης σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Σημαντική πτυχή αυτού του νόμου, είναι οι παροχές ολοκληρωμένης βοήθειας και η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων στη χώρα, ενώ παράλληλα οι κάτοχοι άδειας διαμονής στην Ελλάδα διατηρούν το δικαίωμα της  ελεύθερης κυκλοφορίας στις χώρες της Συμφωνίας του Σένγκεν.

Ο ανωτέρω νόμος  διακρίνει τις επενδύσεις  σε "ιδιωτικές" και "στρατηγικές".

I. «Ιδιωτικές» επενδύσεις και δικαιούχοι δικαιώματος εισόδου και  διαμονής πενταετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης είναι:

α) Οι πολίτες τρίτων χωρών που κατέχουν ή προτίθενται, τεκμηριωμένα, να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, εφόσον το ελάχιστο ύψος του ακινήτου ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ,
β) οι πολίτες τρίτων χωρών που έχουν συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011(ΦΕΚ Α΄180), εφόσον το ελάχιστο ύψος της μίσθωσης ανέρχεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και
γ) τα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω πολιτών τρίτων χωρών.

Α1. Ειδικά για τους υπαγόμενους στην (α) περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα ακόλουθα:

1.Τα ακίνητα θα πρέπει να ανήκουν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή στους ιδιοκτήτες τους.
2.Στην περίπτωση συνιδιοκτησίας ακινήτου, αξίας 250.000 ευρώ, παρέχεται δικαίωμα διαμονής, μόνο  εφόσον οι ιδιοκτήτες του ακινήτου είναι σύζυγοι που κατέχουν το ακίνητο εξ’ αδιαιρέτου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις συνιδιοκτησίας,  το  δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνο εάν το ποσό που έχει επενδύσει  ο κάθε συνιδιοκτήτης,  ανέρχεται σε 250.000 ευρώ.
3.Εάν ο  ιδιοκτήτης του ακινήτου το έχει αποκτήσει μέσω νομικού προσώπου, θα πρέπει να του ανήκουν εξ’ ολοκλήρου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια.
4.Το δικαίωμα διαμονής παρέχεται και στις περιπτώσεις που ο πολίτης τρίτης χώρας είναι ιδιοκτήτης, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου, περισσοτέρων του ενός ακινήτων, συνολικής αξίας τουλάχιστον  διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ.
5.Η τεκμηριωμένη πρόθεση αγοράς ακινήτου, θα πρέπει να αποδεικνύεται με έγγραφα που αποδεικνύουν την οικονομική δυνατότητα (λ.χ. βεβαίωση αναγνωρισμένης τράπεζας Α τάξεως ή επίσημου χρηματοδοτικού οργανισμού ή  άλλου αναγνωρισμένου οργανισμού φύλαξης χρεογράφων) με την οποία να πιστοποιείται η  ύπαρξη τραπεζικών λογαριασμών ή λοιπών κινητών αξιών, ιδίως ομόλογα ή μετοχές, για την  κάλυψη των κεφαλαίων της επένδυσης, τουλάχιστον 250.000 ευρώ και την πρόθεση του αιτούντα να αγοράσει το ακίνητο (σύμβαση ανάθεσης σε δικηγορικό ή σε κτηματομεσιτικό γραφείο).

Α2. Για τους υπαγόμενους στη (β) περίπτωση θα πρέπει να προκύπτει από το συμβόλαιο, η εφάπαξ καταβολή του μισθώματος που αντιστοιχεί στη δεκαετή μίσθωση του καταλύματος ή των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Α3. Και στις δύο εκ των προαναφερόμενων περιπτώσεων, το ύψος της ακίνητης περιουσίας θα προκύπτει από  τις αναγραφόμενες στο συμβόλαιο αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

Α.4. Πολίτης τρίτης χώρας που αγοράζει αγροτεμάχιο ή οικόπεδο και προβαίνει σε ανέγερση κτιρίου, εφόσον το άθροισμα της αξίας του συμβολαίου αγοράς και του εργολαβικού συμφωνητικού ανέγερσης κτιρίου ανέρχεται τουλάχιστον σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ.

Προνόμια που προσφέρει η μακροπρόθεσμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα:

1.Η εν λόγω άδεια, επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση στην περιουσία τους τόσο συχνά όσο οι ιδιοκτήτες το επιθυμούν, καθώς επίσης τους επιτρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Συμφωνίας του Σένγκεν.
2.Η άδεια διαμονής δεν παρέχει δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας. Εργασία, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 36 Α του ν. 3386/2005, δεν θεωρείται η άσκηση οικονομικής δραστηριότητας με την ιδιότητα του μετόχου ή του διευθύνοντος σύμβουλου.
3.Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να βρίσκονται εκτός Ελλάδος για όσο χρόνο επιθυμούν χωρίς  αυτό να συνιστά εμπόδιο για την ανανέωση της άδειας τους .
4.Παρέχει στα παιδιά τους το δικαίωμα στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης των χωρών της Συμφωνίας του Σένγκεν.
5.Για να σας χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια , θα πρέπει, φυσικά,  να αγοράσετε  ακίνητο αξίας 250.000 ευρώ και άνω, και στη συνέχεια  να εισέλθετε στην Ελλάδα με ειδική εθνική βίζα τύπου D. Διευκρινίζεται ότι παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, βάσει των διατάξεων του ν. 4146/2013 σε οποιονδήποτε πολίτη τρίτης χώρας διαμένει νομίμως στην Ελλάδα ανεξαρτήτως του καθεστώτος ή του τύπου αδείας διαμονής του. Αυτό περιλαμβάνει και τους κατόχους θεώρησης εισόδου τύπου C και τους αιτούντες άσυλο.
6.Η χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο μέσω της αγοράς ακίνητης περιουσίας αλλά και με την ίδρυση επιχείρησης ή υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας. Όλες αυτές οι επιλογές ενθαρρύνονται ενεργά από τις ελληνικές αρμόδιες αρχές, οι οποίες ενδιαφέρονται για την εισροή ξένων κεφαλαίων.
7.«Ακίνητο με προνόμια» - Η αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως ποσού,  καθιστά ευκολότερη τη χορήγηση άδειας διαμονής 2ετούς χρονικής διάρκειας  για εσάς και τα μέλη της οικογένειάς σας, με δυνατότητα ανανέωσής αυτής .

Το δικηγορικό γραφείο της Δικηγόρου Αθηνών Κασάτκινα-Κουσκού Σβετλάνας,  η έδρα του οποίου βρίσκεται σε μια βολική γεωγραφική θέση για τους πελατές της στο κέντρο της Αθήνας καθώς και το υποκατάστημα αυτού, στην παραλιακή περιοχή της Γλυφάδας, παρέχει νομική υποστήριξη όσον αφορά τις συναλλαγές αγοράς και πώλησης ακινήτων σε όλη την Ελλάδα. Η συμμετοχή της ρωσόφωνης δικηγόρου στην προετοιμασία και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αποτελεί εγγύηση για επαρκή αναπαραγωγή του νομικού περιεχομένου του συνόλου των συναλλαγών σε  γνωστή για τον πελάτη  γλωσσική μορφή.
 


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία