Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Άδεια διαμονής για επιχειρηματίες, διευθυντές, ιδρυτές επιχειρήσεων και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα

 

To Δικηγορικό γραφείο της κας Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνας παρέχει νομική υποστήριξη σε επιχειρηματίες, μετόχους, ιδρυτές, διευθυντές και υπαλλήλους  εταιρειών και υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα κατά τη διαδικασία προετοιμασίας των ελληνικών εθνικών θεωρήσεων εισόδου καθώς και των αδειών διαμονής στην Ελλάδα.

Πρώτα απ’ όλα, αξίζει να σημειωθεί ότι ο νόμος 4251/2014 επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες των υπηκόων τρίτων χωρών να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, θέτοντας  νέα κριτήρια για την κατανομή των κατηγοριών των αλλοδαπών, ανάλογα με το σκοπό της διαμονής τους στη χώρα. Με ορισμένες προϋποθέσεις, ένας πολίτης άλλου κράτους μπορεί να λάβει άδεια για τη νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα  για τον ίδιο προσωπικά και για τα μέλη της οικογένειας του
σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η λήψη άδειας διαμονής στην Ελλάδα με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρήσεων, παρέχει διπλό όφελος για τους επιχειρηματίες υπηκόους τρίτων χωρών, όσον αφορά την ανάπτυξη των οικονομικών τους συμφερόντων αλλά και κοινωνικά οφέλη.

Αν σκοπεύετε να ανοίξετε επιχείρηση στην Ελλάδα, και να διενεργήσετε χρηματοπιστωτικές και οικονομικές δραστηριότητες, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η είσοδος στην Ένωση πολιτών τρίτων χωρών για επιχειρηματικό σκοπό, υπόκειται σε όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για την εκτέλεση των επιχειρηματικών σας
δραστηριοτήτων, τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες (60.000 ευρώ) θα πρέπει να μεταφερθούν σε λογαριασμό στο όνομα του αιτούντος σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο τραπεζικό ίδρυμα. Μετά την έκδοση ειδικής θεώρησης εισόδου, πρέπει να καταθέσετε το παραπάνω ποσό σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα.

• δραστηριότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας

• μια ειδική θεώρηση εισόδου.

Η πρακτική ενασχόληση της Δικηγόρου Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνας επιβεβαιώνει την ύπαρξη του μεγαλύτερου ποσοστού ενδιαφέροντος σε αυτό το είδος της άδειας διαμονής από τους πολίτες των τρίτων χωρών  και ειδικότερα, τους πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το γεγονός αυτό είναι απολύτως κατανοητό, όπως ορίζεται από το νόμο στην Ελλάδα, γιατί απαιτείται η δημιουργία μικρής επιχείρησης με ένα ελάχιστο προαπαιτούμενο ποσό για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Δεν απαιτείται δηλαδή η δημιουργία μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης όπως για παράδειγμα  να ανοίξετε ένα ταξιδιωτικό πρακτορείο,  ξενοδοχείο και ψυχαγωγικό κέντρο, ή κάποια άλλη επιχείρηση που να ανήκει στην κατηγορία του τουρισμού. Άλλωστε, ο τουρισμός στην Ελλάδα  είναι η κύρια, αλλά όχι η μόνη δραστηριότητα παραγωγής εισοδήματος για τους επιχειρηματίες.

Η διαδικασία για τη χορήγηση άδειας διαμονής για επιχειρηματικούς λόγους
προυποθέτει την υποβολή στο Ελληνικό Προξενείο από τον υπήκοο τρίτης χώρας
της αίτησης για χορήγηση ειδικής θεώρησης εισόδου, η οποία θα  συνοδεύεται από τα αναγκαία έγγραφα.

Το δεύτερο μέρος αυτού του ζητήματος είναι η έγκριση του Τμήματος της επιχειρηματικότητας των μεταναστών και των αλλοδαπών στην περιοχή, η οποία βασίζεται στην απόφαση της Επιτροπής της περιφέρειας, η οποία συστάθηκε κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Μια τέτοια κύρωση είναι θετική πράξη για την έκδοση ειδικής θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση άδειας με σκοπό τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Κατά την εξέταση των εγγράφων, για να εκδοθεί θετική απάντηση, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως: το ποσό του ελεύθερου κεφαλαίου και οι επιπτώσεις στην απασχόληση, οι επιχειρηματικές εμπειρίες του υπηκόου τρίτης χώρας και η δυνατότητα εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου ανάλογα με την οικονομική και τεχνική υποδομή, ο αντίκτυπος στο περιβάλλον και άλλα θέματα .

Μετά από τη  θετική έκβαση σε αυτού του τύπου το αίτημα για λήψη  άδειας διαμονής, χορηγείται στον υπήκοο τρίτης χώρας η άδεια διαμονής με διάρκεια 2 ετών και  με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία