Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Άδεια διαμονής στην Ελλάδα για τους Οικονομικά Ανεξάρτητους Πολίτες

Κατά κανόνα, οι υπήκοοι τρίτων χωρών προτού ακόμα οι αποταμιεύσεις τους  προσεγγίσουν  ένα ορισμένο επίπεδο και προτού να φτάσουν στο σημείο να λαμβάνουν τακτικό εισόδημα από επίσημες πηγές,  δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην άνεση και την ασφάλεια της ζωής στην Ευρώπη, κάτι που συνεπάγεται την ανάγκη για μια κερδοφόρα επένδυση, η οποία μπορεί να δώσει περισσότερες ευκαιρίες και να τους εξασφαλίσει μια σταθερή οικονομική βάση . Αν το εισόδημά σας είναι αρκετά υψηλό και σταθερό και επιθυμείτε να διενεργήσετε οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα, ο νόμος 4251/2014 προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής στο πρόσωπό σας  ως οικονομικά ανεξάρτητο πολίτη.
 
Οι γενικές προϋποθέσεις για όλους τους τύπους αδειών διαμονής στην Ελλάδα είναι οι εξής:
• Ο αιτών πρέπει να έχει ένα έγκυρο διαβατήριο, δεν θα πρέπει να αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια και επίσης δεν πρέπει να αποτελεί απειλή για την υγεία των άλλων.
• Οι αιτούντες πρέπει να έχουν Ιατρική ασφάλιση και επαρκείς πόρους τόσο για τη δική τους μέριμνα, όσο και για τα  εξαρτημένα μέλη της οικογένειάς τους.

Η πείρα της Δικηγόρου Σβετλάνα Κασάτκινα-Κούσκου επιβεβαιώνει ότι τα τελευταία χρόνια, η συνηθέστερη άδεια διαμονής για τους πολίτες των τρίτων χωρών,  είναι η άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητος πολίτης.

Η Ελλάδα διαθέτει πολλές εναλλακτικές λύσεις και αποτελεί μια ιδανική επιλογή για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους οικονομικά ανεξάρτητους πολίτες.

Πρώτον, είναι ένα πλήρες ενταγμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  δεύτερον, έχει ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, τρίτον αποτελεί ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τουριστικό κέντρο και τέταρτον, παρέχει ένα αρκετά υψηλό βαθμό εσωτερικής ασφάλειας ( καθώς έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ των αναπτυγμένων χωρών). Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα πλεονεκτήματα στη συνέχεια. Λαμβάνοντας όμως υπόψη κυρίως τα στοιχεία αυτά - που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ζωή στην Ελλάδα μπορεί να είναι άνετη και εύρωστη-  μπορείτε να διαπιστώσετε ότι τα οφέλη της κατοχής άδειας διαμονής για τα  άτομα που είναι οικονομικά ανεξάρτητα είναι ιδιαίτερα μεγάλα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του εν λόγω εγγράφου περιλαμβάνουν:

• Είσοδο χωρίς θεώρηση για τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία του Σένγκεν.
• Δυνατότητα  λήψης προσωπικής άδειας διαμονής για μέλη της οικογένειας ενός πολίτη ο οποίος έχει άδεια διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο, (/ σύζυγος, τα ανήλικα τέκνα)
• Μετά από επτά χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελληνική Επικράτεια παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ελλάδας, υπήκοος τρίτης χώρας, που αποδεδειγμένα έχει επαρκές εισόδημα, έχει δικαίωμα λήψης άδειας διαμονής ως οικονομικά ανεξάρτητο άτομο. Η άδεια διαμονής χορηγείται για χρονικό διάστημα ενός έτους και ανανεώνεται κάθε χρόνο, αν το εισόδημα, βάσει του οποίου έλαβε την άδεια διαμονής ο αλλοδαπός, εξακολουθεί να πληροί  τις απαιτήσεις που προβλέπει η κοινή Απόφαση των αρμόδιων υπουργείων.

Στα πρώτα στάδια της συλλογής και της κατάθεσης των εγγράφων προκειμένου  να αποκτήσουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα, είναι σημαντικό να συμβουλευτούν Δικηγόρο που να μιλάει τη Ρωσική γλώσσα ούτως ώστε  να αποφευχθεί κάθε παρανόηση, ιδίως, σε ότι αφορά τις τελευταίες εγκεκριμένες αλλαγές ή τροποποιήσεις του νόμου.


Το σύνολο των δικαιολογητικών  εγγράφων που απαιτούνται για τη λήψη μια ειδικής θεώρησης εισόδου, κατατίθεται στο Προξενείο της Ελλάδας του τόπου διαμονής του πολίτη  που υποβάλλει αίτηση για λήψη άδειας διαμονής της  εν λόγω κατηγορίας.

Ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για την απόφαση χορήγησης ειδικής βίζας από τις αρμόδιες υπηρεσίες, είναι η προσκόμιση επίσημου εγγράφου από την Τράπεζα στην οποία διατηρεί λογαριασμό ο πολίτης του ξένου κράτους, από το οποίο θα εμφαίνεται ο ατομικός τραπεζικός λογαριασμός του  και θα αποδεικνύεται η πηγή και η σταθερότητα του ετήσιου εισοδήματος του  το οποίο του παρέχει τους επαρκείς υλικούς πόρους ούτως ώστε να εξασφαλίσει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσής  του στην Ελλάδα. Το αναγκαίο ύψος εισοδήματος, καθορίζεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας στην Ελλάδα.

Μέχρι σήμερα, η χορήγηση άδειας διαμονής για τους οικονομικά ανεξάρτητους πολίτες απαιτούσε να έχουν αυτοί μηνιαίο εισόδημα  ίσο με το ποσό των 2.000 ευρώ.

Για τη διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των μελών της οικογένειας ατόμων που έχουν άδεια διαμονής της εν λόγω κατηγορίας, απαιτείται ,να αυξηθεί το ποσό του μηνιαίου σταθερού εισοδήματος με συντελεστή: 2000 ευρώ "συν" 20% - για τη γυναίκα (σύζυγος) και "συν" 15% - για κάθε ανήλικο το παιδί.

Απόσπασμα από το Νόμο 4251/2014: «Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν της  Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της περιφέρειας, υπήκοος τρίτης χώρας έχει το δικαίωμα να αποκτήσει άδεια παραμονής στην Ελλάδα για ένα έτος, μετά την κτήση της ειδικής θεώρησης εισόδου. Ο πολίτης της τρίτης χώρας που είναι οικονομικά ανεξάρτητο άτομο επιτρέπεται να  ανανεώνει την άδεια παραμονής του για κάθε νέο έτος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
Ατομική άδεια διαμονής μπορεί να χορηγείται και στα μέλη της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας, για την ίδια περίοδο."


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία