Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από Έλληνα πατέρα

            Η τεχνολογική επανάσταση που βιώνουμε σήμερα έχει οδηγήσει στην ελευθερία στις μετακινήσεις και την επικοινωνία, δημιουργώντας μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η οποία επιτρέπει σε σημαντικό βαθμό τη συμβίωση στο ίδιο κράτος πολιτών διαφορετικής ιθαγένειας. Η Ελλάδα πράγματι αποτελεί ένα κράτος, στο οποίο συμβιώνουν αρμονικά οι Έλληνες πολίτες με αλλοδαπούς – Ευρωπαίους ή μη, οι οποίοι αναπτύσσουν μεταξύ τους επαγγελματικές, εμπορικές αλλά και διαπροσωπικές σχέσεις.

             Οι διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών ενίοτε οδηγούν στη δημιουργία οικογένειας με την απόκτηση απογόνων. Τα τέκνα αυτά δικαιούνται την ελληνική ιθαγένεια, όταν ο ένας τουλάχιστον εκ των δύο γονέων τους είναι Έλληνας. Ωστόσο, η αναγνώριση της ελληνικής ιθαγένειας των τέκνων αυτών δεν είναι πάντοτε αυτονόητη και άμεση. Πιο συγκεκριμένα διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

 

ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΣΕ ΓΑΜΟ

            Εάν ο ένας εκ των δύο γονέων είναι Έλληνας, είτε η μητέρα είτε ο πατέρας, έχουν τελέσει μεταξύ τους νόμιμο γάμο και αποκτήσουν τέκνα εντός του γάμου τους, τότε τα τέκνα αυτά αποκτούν απευθείας την Ελληνική Ιθαγένεια με την καταχώρηση της γέννησής τους σε ελληνικό ληξιαρχείο και την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο του Ελληνικής Ιθαγένειας γονέα τους.

 

ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΜΗΤΕΡΑ

            Εάν γεννηθεί τέκνο εκτός γάμου των γονέων του από Ελληνίδα μητέρα και από αλλοδαπό πατέρα, τότε το τέκνο αυτό αποκτά την Ελληνική Ιθαγένεια απευθείας με την καταχώρηση της γέννησής του σε ελληνικό ληξιαρχείο και την εγγραφή του στο δημοτολόγιο της Ελληνίδας μητέρας του, χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση.

 

ΤΕΚΝΑ ΓΕΝΝΗΜΕΝΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΤΕΡΑ

            Ζήτημα ανακύπτει σε περίπτωση γέννησης τέκνου από αλλοδαπή μητέρα και Έλληνα πατέρα χωρίς γάμο των γονιών του. Σε αυτήν την περίπτωση το ανήλικο τέκνο δεν αποκτά απευθείας την ελληνική ιθαγένεια, αλλά απαιτείται μία σειρά ενεργειών που θα οδηγήσει στην πανηγυρική διαπίστωση της ιθαγένειάς του, τον λεγόμενο καθορισμό.

            Κατ’ αρχήν, προκειμένου να αποκτήσει και επισήμως ο Έλληνας την ιδιότητα του πατέρα του τέκνου απαιτείται μία πράξη εκουσίας αναγνώρισης του ανηλίκου, στην οποία ο πατέρας δηλώνει ότι το αναγνωρίζει ως δικό του γνήσιο τέκνο και η οποία συντάσσεται ενώπιον Συμβολαιογράφου. Η πράξη αυτή είναι δυνατόν να συνταχθεί είτε μετά τη γέννηση του τέκνου είτε όσο αυτό κυοφορείται από τη μητέρα του. Σε κάθε περίπτωση, εάν η αλλοδαπή μητέρα κατοικεί στην Ελλάδα άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων η αναγνώριση του τέκνου δεν μπορεί να συντελεστεί εάν αυτό υπερβεί το τρίτο έτος της ηλικίας του (ά. 27 παρ. 2 του ν. 4251/2014). Κατόπιν, η πράξη αυτή της εκούσιας αναγνώρισης του τέκνου καταχωρείται στο ληξιαρχείο του τόπου γέννησης του ανηλίκου και συμπληρώνονται στη ληξιαρχική πράξη τα ορθά στοιχεία του πατέρα, χωρίς όμως να του αποδίδεται ακόμη η ελληνική ιθαγένεια.

            Την αναγνώριση του Έλληνα πατέρα του τέκνου ακολουθεί ο καθορισμός της ελληνικής του ιθαγένειας, για τον οποίο απαιτείται σχετική απόφαση από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η αίτηση για τον καθορισμό της ιθαγένειας υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα εκ του νόμου δικαιολογητικά από τον ένα ή και τους δύο γονείς του ανηλίκου τέκνου στη Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του Δήμου, στον οποίο είναι δημοτολογημένος ο Έλληνας πατέρας. Εάν το τέκνο έχει γεννηθεί στην Ελλάδα απαιτείται η ελληνική ληξιαρχική πράξη γέννησής του, ενώ εάν έχει γεννηθεί στο εξωτερικό απαιτείται το αλλοδαπό πιστοποιητικό γέννησής του, νομίμως επικυρωμένο και μεταφρασμένο. Για να είναι νόμιμη η μετάφραση θα πρέπει να γίνει είτε από δικηγόρο στην Ελλάδα με επάρκεια της γλώσσας που μεταφράζει είτε από το τμήμα μεταφράσεων του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

            Για τον καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειας δεν απαιτείται συνέντευξη ή ορκωμοσία, ούτε υφίσταται όριο ηλικίας, καθώς και ενήλικα τέκνα Ελλήνων πολιτών, των οποίων η ιθαγένεια δεν έχει αναγνωριστεί έως σήμερα, δύνανται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Ακόμη, είναι αδιάφορος ο τρόπος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από τον Έλληνα γονέα (από γέννηση, με πολιτογράφηση, καθορισμό κ.λπ.), αρκεί όταν την απέκτησε να ήταν ανήλικος ο ενδιαφερόμενος. Περαιτέρω, εάν ο ενδιαφερόμενος έχει ήδη δικά του τέκνα, δύναται να το δηλώσει κατά την υποβολή του αιτήματός του, καθώς με την απόκτηση από τον ίδιο της Ελληνικής Ιθαγένειας κατοχυρώνουν το αντίστοιχο δικαίωμα και τα τέκνα του.

            Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε καταχρηστικότητα των ανωτέρω διατάξεων διώκεται ποινικά και η διαδικασία εξέτασης των εν λόγω αιτημάτων είναι απολύτως αυστηρών, ενώ είναι δυνατόν να απαιτηθεί και η απόδειξη του συγγενικού δεσμού μέσω ελέγχου DNA.

            Το δικηγορικό γραφείο της Σβετλάνας Κασάτκινα – Κούσκου παρέχει με αμεσότητα, υπευθυνότητα και αξιοπιστία, νομικές υπηρεσίες συνδρομής στη διαμόρφωση του φακέλου του ενδιαφερόμενου για τον καθορισμό της ελληνικής ιθαγένειάς του,  την πιστή και έγκυρη μετάφραση των ξενόγλωσσων πιστοποιητικών και εγγράφων στην ελληνική γλώσσα, την κατάθεση του αιτήματος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας στην αρμόδια υπηρεσία στην Ελλάδα, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος ενόσω αυτό εκκρεμεί, αλλά και τη διευθέτηση των ζητημάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διαδικασία της εξέτασής του. Ακόμη, αναλαμβάνουμε με αμεσότητα και συνέπεια μετά την έκδοση της απόφασης καθορισμού της Ελληνικής Ιθαγένειας την προσήκουσα καταχώρηση στο Ελληνικό Ειδικό Ληξιαρχείο όλων των ληξιαρχικών γεγονότων του ενδιαφερόμενου, π.χ. γέννηση, γάμος, διαζύγιο κ.λπ..


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία