Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Αγορά ακινητών στην Ελλάδα

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ν. 4146/13, άρθρο 6, παρ. 2

Μετά το άρθρο 36 του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» προστίθεται άρθρο 36Α ως ακολούθως:

«Άρθρο 36Α
Χορήγηση αδειών διαμονής σε ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα:

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε έτη σε υπήκοο τρίτης χώρας, εφόσον έχει λάβει θεώρηση εισόδου όταν απαιτείται και διαθέτει, είτε προσωπικά είτε μέσω νομικού προσώπου του οποίου οι μετοχές ή τα εταιρικά μερίδιά του ανήκουν εξ ολοκλήρου, κατά κυριότητα, νομή και κατοχή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα ή έχει συνάψει τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας χρονομεριστική μίσθωση του ν. 1652/1986 «Σύμβαση Χρονομεριστικής Μίσθωσης και Ρύθμιση Συναφών Θεμάτων» (Α΄167) όπως ισχύει, ή δεκαετούς διάρκειας μίσθωση ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει κατά τους παραπάνω τρόπους στην κυριότητα, νομή και κατοχή του ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο, προϋποθέσεις. Το ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συμβατικό τίμημα των χρονομεριστικών μισθώσεων και των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται, και θα προκύπτει σύμφωνα με τις αναγραφόμενες επί των συμβολαίων αξίες των ακινήτων ή των συμβάσεων μίσθωσης.

2. Ο παραπάνω υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα, κατά την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 3386/2005, μέλη της οικογένειάς του, στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτησή τους, ατομική άδεια διαμονής που ανανεώνεται ή /και λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

3. Οι κατά τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.

4. Το κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χρονικό διάστημα διαμονής δεν συνυπολογίζεται για τη χορήγηση ιθαγένειας στους διαμένοντες.»

Η δικηγόρος Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνα παρέχει συμβουλές σε ιδιώτες και σε νομικά πρόσωπα για την αγορά και πώληση ελληνικών ακινήτων. Η ίδια προσωπικά, επιλέγει τα ακίνητα, σύμφωνα πάντα με το αίτημα του αγοραστή, αλλά και αναλαμβάνει τις διαπραγματεύσεις σε κάθε στάδιο της συναλλαγής. Ακόμα, ετοιμάζει τα απαιτούμενα έγγραφα ώστε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να λάβει άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

Η αγορά ακινήτων στην Ελλάδα, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά, αποτελούσε πάντα μια καλή επένδυση κεφαλαίου και έναν και έναν ιδανικό τρόπο αναψυχής, που ο καθένας θα επιθυμούσε.

Η μοναδική ελληνική φύση, τα αρχαιολογικά μνημεία, οι αμέτρητες καταπληκτικές παραλίες, οι οποίες κατέχουν την πρώτη θέση στην Ευρώπη από άποψη οικολογικής καθαριότητας και ομορφιάς, όλα αυτά κάνουν την Ελλάδα να ξεχωρίζει ανάμεσα σε άλλες χώρες με επίσης αναπτυγμένο τουρισμό. Αναμφίβολα, η Ελλάδα είναι ιδανική χώρα για ιστιοπλοΐα και καταδύσεις, Τελευταία είναι και κάποια χιονοδρομικά κέντρα που επίσης προσελκύουν το ενδιαφέρον των τουριστών.

Μπορούμε να απαριθμήσουμε πολλά πλεονεκτήματα που έχουν τα ελληνικά θέρετρα και οι ελκυστικότατες τοποθεσίες στη χώρα αυτή. Να σημειώσουμε επίσης την ιδιαίτερη φυσική ιδιαιτερότητα των νησιών, η ομορφιά και το μεγαλείο των οποίων είναι αξέχαστα. Μια και μόνο επίσκεψη στη χώρα αυτή  αρκεί για να γεννηθεί η επιθυμία αγοράς ακινήτου στην Ελλάδα. Αυτοί που διαθέτουν κάποιο ακίνητο στην Ελλάδα μπορούν να περνούν ευχάριστα και ξεκούραστα το διάστημα των διακοπών τους, ακόμα να νοικιάζουν το ακίνητο αυτό, αλλά πολύ περισσότερο μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να αποκτήσουν ακόμα και άδεια διαμονής στην Ελλάδα, η οποία τους νομιμοποιεί επίσης στην Ευρώπη και τις χώρες του Σένγκεν.

Σήμερα, με τις δραστικές αλλαγές στην ελληνική νομοθεσία, οι πιθανότητες απόκτησης ακίνητης περιουσίας σε παραμεθόριες περιοχές έχουν αυξηθεί και η διαδικασία μεταγραφής των συναλλαγών έχει απλουστευθεί, καθώς τώρα πια δεν είναι απαραίτητη η άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Απλώς αυτή η άδεια θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία.  Πολλές ευνοϊκές ρυθμίσεις σχετικά με την ακίνητη περιουσία υπάρχουν τώρα πια στην Ελλάδα καθώς διανύει μια περίοδο οικονομικής και κοινωνικής αναδιοργάνωσης. Οι τιμές όλων των ειδών των ακινήτων μειώνονται κατά πολύ και είναι γενικότερα μια εποχή με πολλές ευκαιρίες.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν ιδιαίτερα καλές τιμές στα προάστια τις Αθήνας: Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βούλα, Κηφισιά, Λαγονήσι, Σούνιο κ.α.

Υπάρχουν επίσης καλοί όροι για την αγορά οικοπέδου για ανέγερση οικοδομής,  για τα εμπορικά ακίνητα, τις κατοικίες, τα ψυχαγωγικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία, αλλά και για την αγορά ακινήτων σε βουνό και θάλασσα σε όλη τη χώρα.

Ακόμη, τα εμπορικά ακίνητα στην Ελλάδα βρίσκονται τελευταία σε άνθιση και ελκύουν το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών, καθώς τα έξοδα για την  αγορά τους καλύπτονται άμεσα και μπορούν να αποδώσουν σημαντικά κέρδη στους ιδιοκτήτες. Είναι απαραίτητο να πούμε ότι σε χώρες με υψηλό τουρισμό, τα ξενοδοχεία, οι καφετέριες τα κέντρα και συγκροτήματα διασκέδασης είναι πολύ δημοφιλή εξαιτίας της αθρόας προσέλευσης τουριστών. Έτσι η επένδυση κεφαλαίων στη δημιουργία τέτοιων υποδομών είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση. Για τους πιθανούς επενδυτές πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχει επίσης μια ιδιαίτερα κερδοφόρα αγορά αποθηκών και χώρων γραφείου.

Το δικηγορικό γραφείο της Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνα συνεργάζεται με κορυφαία μεσιτικά γραφεία, συμβολαιογράφους, φοροτεχνικούς, πολιτικούς μηχανικούς, αρχιτέκτονες και άλλους ειδικούς που συνεργάζονται με ταχύτητα, δημιουργικά και διαθέτουν καλή ενημέρωση σχετικά με τις ευκαιρίες για απόκτηση ακίνητης περιουσίας στην πρωτεύουσα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Η δικηγόρος προσωπικά ελέγχει την καθαρότητα του τίτλου για την περίοδο των τελευταίων 20 ετών, οργανώνει τις προσυμβατικές διαπραγματεύσεις με τα μέρη, αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη στιγμή της κράτησης έως το τέλος της συναλλαγής, κάνει την επιλογή της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με την παραγγελία του αγοραστή ενώ ετοιμάζει και τα απαραίτητα έγγραφα για τη χορήγηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα.


Κατά τη λήψη μιας απόφασης για αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, αν χρειάζεστε καλή πληροφόρηση, βοήθεια για την επιλογή ακινήτου, σωστή πραγμάτωση των ιδεών σας, σωστή αξιολόγηση της κατάστασης και νομική βοήθεια κατά τη διάρκεια της συναλλαγής μπορείτε να απευθυνθείτε στη  δικηγόρο Κασάτκινα- Κούσκου Σβετλάνα η οποία με τις νομικές της συμβουλές και την απαραίτητη εχεμύθεια θα σας βοηθήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία