Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Κατηγορίες Αδειών Διαμονής στην Ελλάδα (Ν. 4251/2014)


Α) Άδεια διαμονής για εργασία και επαγγελματικούς λόγους
Α1. Εργαζόμενοι με εξαρτημένη εργασία - παροχή υπηρεσιών ή έργου 
Α2. Εργαζόμενοι ειδικού σκοπού
Α3. Επενδυτική δραστηριότητα 
Α4. Απασχόληση υψηλής ειδίκευσης «Μπλε Κάρτα» 

Β) Προσωρινή διαμονή
Β1. Εποχική εργασία 
Β2. Αλιεργάτες
Β3. Μέλη καλλιτεχνικών συγκροτημάτων 
Β4. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με σκοπό την παροχή υπηρεσίας
Β5. Πολίτες τρίτων χωρών που μετακινούνται από επιχείρηση εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα με σκοπό την παροχή υπηρεσίας 
Β6. Αρχηγοί οργανωμένων ομάδων τουρισμού 
Β7. Πολίτες τρίτων χωρών φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

Γ) Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς, εξαιρετικούς και άλλους λόγους 
Γ1. Ανθρωπιστικοί λόγοι 
Γ2. Εξαιρετικοί λόγοι
Γ3. Δημόσιο συμφέρον
Γ4. Άλλοι λόγοι

Δ) Άδεια διαμονής για σπουδές, εθελοντική εργασία, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση
Δ1. Σπουδές
Δ2. Εθελοντική εργασία
Δ3. Έρευνα
Δ4. Επαγγελματική κατάρτιση. 

Ε) Άδεια διαμονής για θύματα εμπορίας ανθρώπων και παράνομης διακίνησης μεταναστών 

ΣΤ) Άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση 
ΣΤ1. Μέλη οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας
ΣΤ2. Μέλη οικογένειας Έλληνα ή ομογενούς
ΣΤ3. Αυτοτελής άδεια διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη τρίτης χώρας ή ομογενούς
ΣΤ4. Προσωποπαγές δικαίωμα διαμονής μελών οικογένειας Έλληνα 

Ζ) Άδεια διαμονής μακράς διάρκειας 
Ζ1. Άδεια διαμονής επί μακρόν διαμένοντος
Ζ2. Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς
Ζ3. Άδεια δεκαετούς διάρκειας


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία