Δικηγορικό γραφείο με διεθνή προσανατολισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Δίκαιο των Αλλοδαπών

РУС gre eng

Ανάπτυξη της Ελλάδας

Η δικηγόρος Κασάτκινα-Κούσκου Σβετλάνα παρέχει νομικές συμβουλές και υπηρεσίες για τη διατήρηση και την διεξαγωγή των συναλλαγών των σχετικών με την αγορά ακινήτων, σε επενδυτές, είτε είναι ιδιώτες είτε είναι εταιρίες.

Το δικηγορικό γραφείο της Κασάτκινα – Κούσκου Σβετλάνα αναλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κάλυψη από νομικές και φορολογικές συμβουλές που έχουν να κάνουν με επιχειρήσεις και επενδύσεις.


Η ελληνική νομοθεσία με το νόμο 3908/2011 για την επενδυτική πολιτική, υπέστη αλλαγές στο μέτρο που αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η εφαρμογή νέων διαδικασιών για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, σε συνδυασμό με το νέο νόμο τον σχετικό με τις επιχειρήσεις, αποκάλυψε νέα χρηματοδοτικά μέσα για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και νέων τεχνολογιών. Ο νέος νόμος καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας και ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Μια από τις κύριες αρχές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σύμφωνα με το νέο νόμο είναι οι ιδιωτικές και κρατικές επενδυτικές εταιρίες. Δημιουργείται μια σειρά προγραμμάτων τα οποία αναπτύσσουν και ενισχύουν τη περιφερειακή ενότητα και σχηματίζουν προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο βασικός νόμος για τις επενδύσεις στην Ελλάδα δημιούργησε τις προϋποθέσεις για υγιείς επιχειρήσεις και την ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα κύρια άρθρα του νόμου υπάρχει η ευκαιρία της απόκτησης ειδικών επιχορηγήσεων από άτομα κάτω από την ηλικία των 40 ετών. Τα επενδυτικά προγράμματα αφορούν πιθανές αλλαγές της δραστηριότητάς τους. Όπως:
•    Δημιουργία νέων επιχειρήσεων
•    Επέκταση επιχειρήσεων
•    Εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων
•    Αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων
•    Διοίκηση επιχειρήσεων

Το επενδυτικό πρόγραμμα για το άνοιγμα μιας νέας επιχείρησης ή για την ανάπτυξη, βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που αφορούν για παράδειγμα: αγροκτήματα, ξενοδοχεία, τον τομέα της υγείας, της ευεξίας, τον τουρισμό και άλλα είδη μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων, προβλέπει απαλλαγή από την πληρωμή των φόρων, για κάποιο διάστημα. Υπάρχει η επιστροφή εξόδων, μισθώσεων, καθώς και άλλα χρηματοδοτικά μέσα.

Ξεχωριστή κατηγορία στο νόμο για την ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι η νεανική επιχειρηματικότητα. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τις επιδοτήσεις των επενδύσεων για τους επιχειρηματίες ηλικίας 20 έως 40 ετών, οι οποίοι προτίθενται να δράσουν μέσα από μικρές μεσαίες ή και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παρατηρείται έτσι η δημιουργία νέων επαγγελμάτων και η ανάπτυξη της ευέλικτης ανταγωνιστικότητας σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.
Η ισχύουσα νομοθεσία ρυθμίζει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας από την σκοπιά των επενδυτικών κινήτρων και παρέχει νέες ιδέες για την εφαρμογή της ανάπτυξης των επιχειρήσεων στη χώρα. Τα προγράμματα και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται ανάλογα με την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρία. Για κάθε της πρόταση  λαμβάνεται υπ’ όψη τη φύση και την έκταση της αξίας του επενδυτικού της σχεδίου της εταιρίας.


Πίσω    
Κοινοποιήστε
Χρήσιμες πληροφορίες
Παρουσίαση
των γραφείων
Οικογενειακό δίκαιο
Νομικά
νέα
Tο κανάλι μας
Επαγγελματικές
προτάσεις
Ακίνητα στην
Ελλάδα
Νόμιμη
μετανάστευση
Επικοινωνία